خانه دوست

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست**نیک راهی است که آخر برسد خانه دوست

خانه دوست

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست**نیک راهی است که آخر برسد خانه دوست

خانه دوست

ألقَلْبُ حَرَمُ الله، فَلا تُسْکِنْ فِی حرمِ الله غیرَالله
قلب، حرم و خانه خداست، در حرم و خانه خدا، غیر خدا راه نده...

پیام های کوتاه
  • ۱۶ شهریور ۹۷ , ۱۲:۰۰
    جمعه
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۱۱ مطلب با موضوع «حدیث» ثبت شده است

برای هر چیز آفتی است (احادیثی در مورد آفت)

پنجشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷، ۰۵:۴۰ ق.ظ


براى هر چیزى آفتی است

احادیثی در مورد آفت


رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : آفةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ ، وآفةُ الشَّجاعة البغیُ ، وآفةُ السَّماحةِ المَنُّ ، وآفةُ الجَمالِ الخُیَلاءُ ، وآفةُ العِبادةِ الفَتْرةُ ، وآفةُ الحدیثِ الکِذبُ ، وآفةُ العلمِ النِّسْیانُ، وآفةُ الحِلمِ السَّفَهُ ، وآفةُ الحَسَبِ الفَخْرُ ، وآفة الجُودِ السَّرَفُ . (1)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آفتِ زیرکى غرور است،آفت شجاعتْ تجاوز ، آفت بخشندگى منّت، آفت زیبایى تکبّر، آفت عبادتْ سستى، آفت سخن دروغ، آفت علمْ فراموشى، آفت بردبارى سبکسرى، آفت بزرگ زادگى فخرفروشى و آفت سخاوت، زیاده روى.

عنه صلى الله علیه و آله : آفةُ الدِّینِ الهوى . (2)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آفت دین، هواى نفس است.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام : لکلِ شیءٍ آفةٌ، وآفةُ العلمِ النِّسیانُ، وآفةُ العِبادةِ الرِّیاءُ ، وآفةُ اللّبِّ العُجْبُ ، وآفةُ النَّجابةِ الکِبْرُ ، وآفةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ ، وآفةُ الجُودِ السَّرَفُ ، وآفةُ الحیاءِ الضَّعْفُ ، وآفةُ الحِلمِ الذّلُّ ، وآفةُ الجَلَدِ الفُحْشُ . (3)

امام على علیه السلام : هر چیزى آفتی دارد؛ آفت علم فراموشى است، آفت عبادتْ ریا، آفت خردمندى خودپسندى، آفت نجیب زادگى تکبّر، آفت زیرکى غرور،آفت سخاوت زیاده روى، آفت حیا ناتوانى، آفت بردبارى خوارى و آفت نیرومندى از حد گذراندن [ در گفتار و کردار].

عنه علیه السلام : الجُبْنُ آفةٌ . (4)

امام على علیه السلام : ترس، آفت است.

عنه علیه السلام : الهوى آفةُ الألبابِ . (5)

امام على علیه السلام : هوس، آفت خردهاست.

عنه علیه السلام : آفةُ الإیمانِ الشِّرکُ . (6)

امام على علیه السلام : آفتِ ایمان، شرک است.

عنه علیه السلام : آفةُ الیقینِ الشَّکُّ . (7)

امام على علیه السلام : آفت یقین، شک است.

عنه علیه السلام : آفةُ النِّعَمِ الکُفْرانُ . (8)

امام على علیه السلام : آفت نعمتها، ناسپاسى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الطّاعةِ العِصْیانُ . (9)

امام على علیه السلام : آفت طاعت، نافرمانى کردن است.

عنه علیه السلام : آفةُ الشَّرَفِ الکِبْرُ . (10)

امام على علیه السلام : آفت بزرگ زادگى، تکبّر است.

عنه علیه السلام : آفةُ الذَّکاءِ المَکْرُ . (11)

امام على علیه السلام : آفت زیرکى ، حیله گرى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الِعبادةِ الرِّیاءُ . (12)

امام على علیه السلام : آفت عبادت، ریاست.

عنه علیه السلام : آفةُ السَّخاءِ المَنُّ . (13)

امام على علیه السلام : آفت سخاوت، منّت گذارى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الدِّینِ سوءُ الظّنِّ . (14)

امام على علیه السلام : آفت دین، بدگمانى است.

عنه علیه السلام : آفةُ العقلِ الهوى . (15)

امام على علیه السلام : آفت خرد، [ پیروى از ]خواهشهاى نفسانى است.

عنه علیه السلام : آفةُ المجدِ عَوائقُ القضاءِ . (16)

امام على علیه السلام : آفت بلندپایگى، موانع قضا و قدر است.

عنه علیه السلام : آفةُ النّفسِ الوَلَهُ بالدّنیا . (17)

امام على علیه السلام : آفت نفس، شیفتگى به دنیاست.

عنه علیه السلام : آفةُ المشاوَرةِ انتِقاضُ الآراءِ . (18)

امام على علیه السلام : آفت مشورت، درهم شکستن آراء است.

عنه علیه السلام : آفةُ المُلوکِ سُوءُ السِّیرةِ . (19)

امام على علیه السلام : آفت شاهان، بدرفتارى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الوُزَراءِ خُبْثُ السَّریرةِ . (20)

امام على علیه السلام : آفت وزیران، بدسگالى است.

عنه علیه السلام : آفةُ العُلَماءِ حُبُّ الرِّئاسةِ . (21)

امام على علیه السلام : آفت عالمان، حبّ ریاست است.

عنه علیه السلام : آفةُ الزُّعَماءِ ضَعْفُ السّیاسةِ . (22)

امام على علیه السلام : آفت زمامداران، ضعف سیاست (تدبیر) است.

عنه علیه السلام : آفةُ الجُنْدِ مُخالفةُ القادَةِ . (23)

امام على علیه السلام : آفت لشکر، سرپیچى از فرماندهان است.

عنه علیه السلام : آفةُ الرِّیاضةِ غَلَبةُ العادةِ . (24)

امام على علیه السلام : آفت تمرین و ریاضت، چیره شدن عادت است.

عنه علیه السلام : آفةُ الرّعِیّةِ مخالفةُ الطّاعةِ . (25)

امام على علیه السلام : آفت رعیت، نافرمانى کردن است.

عنه علیه السلام : آفةُ الوَرَعِ قلّةُ القَناعةِ . (26)

امام على علیه السلام : آفت پارسایى، کمىِ قناعت است.

عنه علیه السلام : آفةُ القُضاةِ الطّمعُ . (27)

امام على علیه السلام : آفت قاضیان، طمع است.

عنه علیه السلام : آفةُ العُدولِ قلّةُ الوَرَعِ . (28)

امام على علیه السلام : آفت اشخاص عادل، کمىِ پارسایى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الشُّجاعِ إضاعَةُ الحَزْمِ . (29)

امام على علیه السلام : آفت [شخص] شجاع، وانهادن دوراندیشى و احتیاط است.

عنه علیه السلام : آفةُ القویِّ استضعافُ الخَصْمِ . (30)

امام على علیه السلام : آفت قدرتمند، ناتوان شمردن دشمن است.

عنه علیه السلام : آفةُ الحِلمِ الذّلُّ . (31)

امام على علیه السلام : آفت بردبارى، خوارى است.

عنه علیه السلام : آفةُ العَطاءِ المَطْلُ . (32)

امام على علیه السلام : آفت بخشش، تأخیر و تعلّل ورزیدن است.

عنه علیه السلام : آفةُ الاقتِصادِ البُخلُ . (33)

امام على علیه السلام : آفت صرفه جویى، بخل است.

عنه علیه السلام : آفةُ الهَیبةِ المِزاحُ . (34)

امام على علیه السلام : آفت هیبت و شکوه، شوخى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الطّلَبِ عدَمُ النَّجاحِ . (35)

امام على علیه السلام : آفت جستجو، کامیاب نشدن است.

عنه علیه السلام : آفةُ المُلْکِ ضَعْفُ الحِمایةِ . (36)

امام على علیه السلام : آفت کشوردارى، سستى در حمایت از کشور است.

عنه علیه السلام : آفةُ العُهودِ قلّةُ الرِّعایةِ . (37)

امام على علیه السلام : آفت پیمانها، خوب رعایت نکردن آنهاست.

عنه علیه السلام : آفةُ الرِّیاسةِ الفَخْرُ . (38)

امام على علیه السلام : آفت ریاست، فخر فروشى است.

عنه علیه السلام : آفةُ النَّقْلِ کذبُ الرّوایةِ . (39)

امام على علیه السلام : آفت گزارش دادن، دروغ نقل کردن است.

عنه علیه السلام : آفةُ العلمِ ترکُ العملِ بهِ . (40)

امام على علیه السلام : آفت علم، عمل نکردن به آن است.

عنه علیه السلام : آفةُ العملِ ترکُ الإخلاصِ . (41)

امام على علیه السلام : آفت عمل، نداشتن خلوص است.

عنه علیه السلام : آفةُ الجُودِ الفَقرُ . (42)

امام على علیه السلام : آفت بخشندگى، نادارى است.

عنه علیه السلام : آفةُ العامّةِ العالمُ الفاجرُ . (43)

امام على علیه السلام : آفت مردم، عالِم فاسد است.

عنه علیه السلام : آفةُ العَدلِ الظّالمُ القادرُ . (44)

امام على علیه السلام : آفت عدالت، ستمگرِ قدرتمند است.

عنه علیه السلام : آفةُ العُمرانِ جَورُ السّلطانِ . (45)

امام على علیه السلام : آفت آبادانى، ستمگرىِ فرمانرواست.

عنه علیه السلام : آفةُ القُدرةِ منعُ الإحسانِ . (46)

امام على علیه السلام : آفت قدرت، خوددارى از نیکوکارى است.

عنه علیه السلام : آفةُ اللّبِّ العُجْبُ . (47)

امام على علیه السلام : آفت خِرَد، خودپسندى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الحدیثِ الکذبُ . (48)

امام على علیه السلام : آفت سخن، دروغ گفتن است.

عنه علیه السلام : آفةُ الأعمالِ عَجْزُ العُمّالِ . (49)

امام على علیه السلام : آفت کارها، ناتوانى کارگزاران است.

عنه علیه السلام : آفةُ الآمالِ حُضورُ الآجالِ . (50)

امام على علیه السلام : آفت آرزوها، فرا رسیدن اجلهاست .

عنه علیه السلام : آفةُ الوفاءِ الغَدْرُ . (51)

امام على علیه السلام : آفت وفادارى، پیمان شکنى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الحَزْمِ فَوتُ الأمرِ . (52)

امام على علیه السلام : آفت دوراندیشى و احتیاط، کار از کار گذشتن است.

عنه علیه السلام : آفةُ الأمانةِ الخیانةُ . (53)

امام على علیه السلام : آفت امانت، خیانت است.

عنه علیه السلام : آفةُ الفقهاءِ عدمُ الصِّیانةِ . (54)

امام على علیه السلام : آفت فقیهان، نداشتن صیانت [نفس ]است.

عنه علیه السلام : آفةُ الجُودِ التّبذیرُ . (55)

امام على علیه السلام : آفت بخشش، ولخرجى است.

عنه علیه السلام : آفةُ المَعاشِ سُوءُ التّدبیرِ . (56)

امام على علیه السلام : آفت معاش، بى تدبیرى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الکلامِ الإطالةُ . (57)

امام على علیه السلام : آفت سخن گفتن، پرگویى است.

عنه علیه السلام : آفةُ الغِنى البُخْلُ . (58)

امام على علیه السلام : آفت توانگرى، بخل است.

عنه علیه السلام : آفةُ الأمَلِ الأجَلُ . (59)

امام على علیه السلام : آفت آرزو، اجل است.

عنه علیه السلام : آفةُ الخیرِ قَرینُ السُّوءِ . (60)

امام على علیه السلام : آفت خوبى، همنشین بد است.

عنه علیه السلام : آفةُ الاقتِدارِ البغیُ والعُتُوُّ . (61)

امام على علیه السلام : آفت نیرومندى، ستمگرى و سرکشى است.

عنه علیه السلام : رأسُ الآفاتِ الوَلَهُ باللّذّاتِ . (62)

امام على علیه السلام : سرآمد آفتها، شیفتگى به لذّتها (خوشگذرانى) است.

عنه علیه السلام : شرُّ آفاتِ العقلِ الکِبْرُ . (63)

امام على علیه السلام : بدترین آفتِ خِرَد، خود بزرگ بینى است.


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۰۵:۴۰
علی کشاورز

عرفه یعنی...

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۹ ق.ظ

عرفه یعنی با اعضا و جوارح بدن به توحید و یگانگی خداوند شهادت دادن من که جرأتش نداریم ولی از زبان امام حسین این دعا را میخوانم...

وَ أَنَا أَشْهَدُ یَا إِلَهِی بِحَقِیقَةِ إِیمَانِی وَ عَقْدِ عَزَمَاتِ یَقِینِی وَ خَالِصِ صَرِیحِ تَوْحِیدِی وَ بَاطِنِ مَکْنُونِ ضَمِیرِی وَ عَلاَئِقِ مَجَارِی نُورِ بَصَرِی وَ أَسَارِیرِ صَفْحَةِ جَبِینِی و ...
وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ عَصَبِی وَ قَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عُرُوقِی وَ جَمِیعُ جَوَارِحِی و...

و من گواهى مى دهم براى خدا از خلوص و حقیقت ایمانم به عهد قلبم که ازفرایض مقام یقین من است و توحیدى خالص و پاک از شایبه و از باطن سر ضمیرم و از رشته هاى بینش نور چشم و اسرار نقشهاى جبینم و ...
و گوشت و خون و موى و پوست و اعصاب و ورید و شریان من و استخوانها و مغز و رگ و پى هاى من و تمام اندامم و...

همین فراز از دعا با صدای میرداماد:


این هم کلیپی از سخنرانی استاد:#دعای عرفه#راز یک بعد از ظهر#دعای عرفه امام حسین علیه السلام#عرفه چیست#فرازی از دعای عرفه#عکس نوشته عرفه#شهادت به یگانگی خداوند با اعضا و جوارح#خانه دوست#چرا به عرفه عرفه گویند#۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۹
علی کشاورز

#حدیث-آفت-پرهیز#خانه-دوست

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۷ ب.ظ

امام علی علیه السلام می فرمایند:

 ربّ متحرّز من شی‏ء فیه آفته

 چه بسا پرهیز کننده از چیزی که آفت و بلای او در همان پرهیز از آن است (نه در خود آن)


غررالحکم

أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُم

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۷
علی کشاورز

#حدیث-خواری#خانه-دوست#

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱ ب.ظ

امام علی علیه السلام می فرمایند:

 خمسة ینبغی ان یهانوا: الدّاخل بین اثنین لم یدخلاه فی أمرهما، و المتأمّر علی صاحب البیت فی بیته، و المتقدّم علی مائدة لم یدع الیها، و المقبل بحدیثه علی غیر مستمع، و الجالس فی المجالس الّتی لا یستحقّها

 پنج گروه هستند که شایسته خواری و اهانت هستند:

(1) کسی که دخالت کند در کار دو نفری که او را در کار خود دخالت نداده‏ اند.

(2) کسی که در خانه دیگری باشد و به صاحب خانه دستور دهد.

(3) کسی که بر سر سفره‏ای بی‏ دعوت حاضر شود.

(4) کسی که سخنی گوید برای دیگری که گوش نمی‏دهد.

(5) کسی که در جایی بنشیند که شایستگی آن را ندارد.

غررالحکم

۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۱
علی کشاورز

آرزوی مرگ

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷ ب.ظ

آرزوى مرگ

رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : لا یَتَمنّى أحَدُکُمُ المَوتَ لِضُرٍّنَزَلَ بهِ ، فإن کانَ ولابُدَّ فاعِلاً فلْیَقُل : اللّهُمّ أحیِنی ما کانَتِ الحَیاةُ خَیرا لی ، وتَوَفَّنی إذا کانَتِ الوَفاةُ خَیرا لی .(1)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هیچ یک از شما به خاطر گزندى که به او مى رسد ، مرگ را آرزو نکند؛ و اگر ناچار به این کار شد، بگوید : بار خدایا! تا زمانى که زندگى براى من بهتر است مرا زنده بدار و هرگاه مرگ برایم بهتر بود، مرا بمیران.

عنه صلى الله علیه و آله : لایَتَمنّى أحَدُکُمُ المَوتَ إلّا أن یَثِقَ بِعَملِهِ .(2)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هیچ یک از شما آرزوى مرگ نکند، مگر اینکه به عمل خود اطمینان داشته باشد.


الإمامُ علیٌّ علیه السلام ـ لِلحارثِ الهَمْدانیِّ ـ : وأکثِرْذِکرَ المَوتِ وما بعدَ المَوتِ ، ولا تَتَمَنَّ المَوتَ إلّا بشَرطٍ وَثیقٍ .(3)

امام على علیه السلام ـ به حارث همْدانى ـ فرمود : مرگ و پس از مرگ را فراوان یاد کن و هرگز آرزوى مرگ مکن، مگر با شرطى استوار.


الإمامُ الکاظمُ علیه السلام ـ لِرجُلٍ یَتَمَنّى المَوتَ ـ : هل بینَکَ وبینَ اللّه ِ قَرابَةٌ یُحابیکَ لَها ؟ قالَ :لا . قالَ : فهَل لکَ حَسَناتٌ قَدَّمتَها تَزیدُ على سَیّئاتِکَ؟ قالَ : لا . قالَ : فأنتَ إذا تَتَمنّى هَلاکَ الأبَدِ ! (4)


کشف الغمّه : امام کاظم علیه السلام به مردى که آرزوى مرگ مى کرد فرمود: آیا میان تو و خداوند خویشاوندى اى است که به خاطر آن تو را کمک رساند؟ عرض کرد : خیر. فرمود : آیا خوبى هایى که بر بدى هایت فزونى داشته باشد پیش فرستاده اى؟ عرض کرد : خیر. فرمود : پس، در این صورت تو هلاکت ابدى را آرزو مى کنى !


(1) الترغیب والترهیب : 4/257/54 .
(2) کنز العمّال : 42153 .
(3) نهج البلاغة : الکتاب 69 .
(4) کشف الغمّة : 3/42 .

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۷
علی کشاورز

چرا اینقدر مردم را از امام زمان میترسانید...؟
یکی از جنجالی تاریخی که به امام مهدی نسبت داده شده بحث شمشیر امام زمان و اتهام و دروغ به عنوان قتل و کشتارها و جاری شدن جوی های خون که پس از ظهور رخ میدهد.

تردیدی وجود دارد که با ظهور حضرت حجت دیگر جایی برای غاصبان حکومت وجود ندارد و حکومت حق مسلمانان و امام زمان است.

چرا اینقدر مردم را از امام زمان می ترسانند؟ دلیلی ندارد که مردم عادی از ظهور بترسند و یا عده ای بگویند: اگر آقا بیاید ما را نابود می کند...! 

با تأسف فراوان، این تبلیغات سوء ، اثرِ خود را در ذهن های عموم قرار دهید و باعث خدشه دار شدن چهره ی مهربان ترین و بخشنده ترین عالم هستی شده است.

شاید شما دیده اید افرادی را که از وجود نازنین امام زمان ارواحنا له فداه جز شخصیتی اسلحه ای که جوی خون راه می اندازد، ذهنیت و تصویر دیگری ندارید!

تأسف بار آن است که این طرز تفکر و ذهنیت را به دیگران نیز منتقل می کنند و سیمای مهربان و عدالت گستر آن حضرت را در افکار عمومی تخریب می کنند و از دعا برای ظهور ایشان (که تنها راه نجات است) خودداری می کنند و این از بزرگترین جفاها به وجود نازنین امام است. 

این جاست که باید بر روی غربت امام عصر، گریبان چاک داد.

مگر امام رضا علیه السلام نفرمود که امام، رفیقِ همراه ، پدرِ مهربان، برادرِ برابر، مادرِ دلسوز نسبت به کودک، و پناهِ بندگانِ خدا در گرفتارى و سختی است...

(قال علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء: «الامام الانیس الرفیق، و الوالد الشفیق، و الاخ الشقیق، و الام البرة بالولد الصغیر، و مفزع العباد فی الداهیة النآد...)

خودتان بیندیشید که پدرِ مهربان نسبت به فرزندش چگونه بهترین ها را می‌خواهد؟!

مگر رفیقِ همراه، به انسان رشد نمی دهد؟ آرامش نمی دهد؟

مگر برادر، برای برادر چه چیزی را خواهان است؟

حدِّ ترحمِ مادرِ دلسوز، به فرزندش چگونه ترحم میکند؟ به گونه ای که اگر فرزند مریض شود، چه حالی به مادر دست می دهد؟

پناهِ بندگانِ خدا یعنی چه؟

اگر ما امام عصر را پناه خود قرار ندهیم، چه کسی را پناه خود قرار دهیم؟

استغفرالله، ما در هنگام گناه کردن باید به آغوش امام زمان برویم.چه کسی بهتر از او ما را درک میکند؟

این کلیپ را ببینید و خودتان قضاوت کنید...
دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 20 ثانیه

# امام زمان # جاری شدن خون توسط امام زمان # امام پدری مهربان # ترس از امام زمان # مادر دلسوز # رفیق همراه #


۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱ ۰۵ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۱۹
علی کشاورز

آثار گناهان

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۴:۴۶ ب.ظ

#آثار گناهان#


# تاثیر گذاربودن گناه دیگران #


رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : الذَّنبُ شُؤمٌ على غیرِ  فاعِلِهِ ، إن عَیَّرَهُ ابتُلِیَ ، وإنِ اغتابَهُ أثِمَ ، وإن رَضِیَ بهِ شارَکَهُ ( الفردوس : 2/249/3169)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : گناه براى غیر گنهکار  [نیز ]شوم است ؛ [زیرا] اگر با گنهکار مخالفت کند ، گرفتار شود ، اگر از او غیبت کند گنهکار شود و اگر به گناه رضایت دهد، در آن شریک شود .


# خشکی چشم در اثر کثرت گناه #


الإمامُ علیٌّ علیه السلام : ما جَفَّتِ الدُّموعُ إلّا لِقَسوَةِالقُلوبِ ، وما قَسَتِ القُلوبُ إلّا لکَثرَةِ الذُّنوبِ (علل الشرائع : 81/1)

امام على علیه السلام : اشکها نخشکید، مگر به سبب  سختدلى و دلها سخت نشد، مگر به سبب کثرت گناه .


#گناهانی که موجب نباریدن باران میشود#


الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام : الذُّنوبُ التی تَحبِسُ  غَیثَ السماءِ : جَورُ الحُکّامِ فی القَضاءِ ، وشَهادَةُ الزُّورِ ، وکِتمانُ الشهادَةِ (معانی الأخبار : 271/2)

امام زین العابدین علیه السلام : گناهانى که بارش  آسمان را باز مى دارند عبارتند از : قضاوت ظالمانه قاضیان ، شهادت دروغ، و کتمان شهادت .


# مساوی بودن بارش باران در هر سال و 


جلوگیری از آن به سبب گناه #


الإمامُ الباقرُ علیه السلام : إنّه ما مِن سَنَةٍ أقَلَّ مَطَراً مِن  سَنَةٍ ، ولکنّ اللّه َ یَضَعُهُ حیثُ یشاءُ ، إنّ اللّه َ عزّوجلّ إذا عَمِلَ قَومٌ بالمعاصِی صَرَفَ عَنهُم ما کانَ قَدَّرَ لَهُم مِنَ المَطَرِ ( بحار الأنوار : 73/329/12)

امام باقر علیه السلام : هیچ سالى کم بارش تر از سال دیگر نیست ، بلکه خداوند باران را هر جا که خواهد می بارد.  [اما] هرگاه مردمى مرتکب گناهان شوند ، خداوند عز و جل باران را که براى آنان مقدّر کرده بود، از ایشان باز دارد .


# ایجاد نقطه سیاه بسبب گناه #


الإمامُ الصّادقُ علیه السلام : إذا أذنَبَ الرجُلُ خَرَجَ فیقَلبِهِ  نُکْتَةٌ سَوْداءُ ، فإن تابَ انمَحَتْ ، وإن زادَ زادَتْ حتّى تَغلِبَ على قَلبِهِ فلا یُفلِحُ بَعدَها أبداً (بحار الأنوار : 73/327/10)

امام صادق علیه السلام : هر گاه آدمى گناهى کند نقطه  سیاهى در دلش پدید مى آید . اگر توبه کرد آن نقطه پاک مى شود و اگر باز هم گناه کرد آن نقطه بزرگتر مى شود ، تا جایى که همه دلش را فرا مى گیرد و زان پس هرگز روى رستگارى را نمى بیند .


# گرفتن نعمت از بندگان بسبب گناهان #


الامام الصادق علیه السلام : ما أنعَمَ اللّه ُ على عبدٍ نِعمَةً فَسَلَبَها إیّاهُ حتّى یُذنِبَ ذَنباً یَستَحِقُّ بذلکَ السَّلبَ (بحار الأنوار :73/339/21)

امام صادق علیه السلام : خداوند هر نعمتى را که به بنده  اى داد از او نگرفت مگر به سبب گناهى که سزاوار سلب آن نعمت شد .


# ثاثیر گناه در اعمال #


الامام الصادق علیه السلام : إنّ الرَّجُلَ یُذنِبُ الذنبَ فَیُحرَمُ صلاةَ  اللیلِ ، وإنّ العَمَلَ السَـیِّءَ أسرَعُ فی صاحِبِهِ مِنَ السِّکِّینِ فی اللَّحمِ (الکافی : 2/272/16)

امام صادق علیه السلام : همانا انسان گناهى مى کند و به  سبب آن از نماز شب محروم مى شود . و همانا سرعت تأثیر کار بد در آدمى از سرعت تأثیر کارد در گوشت بیشتر است .


# کثرت موت به سبب گناه #


الامام الصادق علیه السلام : مَن یَموتُ بالذُّنوبِ أکثَرُ مِمَّن یَموتُ بِالآجالِ (الأمالی للطوسی : 701/1498)

امام صادق علیه السلام : شمار کسانى که بر اثر گناهان  مى میرند بیشتر از کسانى است که به اجل مى میرند.


# اثرات گناه دروغ ، ستم و زکات ندادن #


الإمامُ الرِّضا علیه السلام : إذا کَذَبَ الوُلاةُ حُبِسَ المَطَرُ  ،وإذا جارَ السُّلطانُ هانَتِ الدَّولةُ ، وإذا حُبِسَتِ الزکاةُ ماتَتِ المَواشی (الأمالی للمفید : 310/2)

امام رضا علیه السلام : هر گاه حکمرانان دروغ بگویند ، باران نمى بارد و هر گاه سلطان ستم کند، دولت سست و  بى اعتبار شود و هر گاه زکات داده نشود چارپایان بمیرند.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۴۶
علی کشاورز

تفسیر الله در روایات

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ

تفسیر «اللّه »

الإمامُ علیٌّ علیه السلام : اللّه ُ مَعْناهُ المَعْبُودُ الّذِی یَأْلَهُ فِیْهِ  الْخَلْقُ وَیُؤْلَهُ إلَیْهِ ، وَاللّه ُ هُوَ المَسْتُورُ عَنْ دَرْکِ الأبْصَارِ ، المَحْجُوبُ عَنِ الأوْهَامِ وَالخَطَرَاتِ .(التوحید : 89/2)

امام على علیه السلام : اللّه به معناى معبودى است که  آفریدگان درباره او حیرانند و [نیز] کسى که بدو پناه برده مى شود. اللّه ، هموست که از دیده ها پوشیده است و از وهم و خیال در پرده.

عنه علیه السلام ـ فی تفسیر قوله : «اللّه » ـ : هُوَ  الّذی یَتَألَّهُ إلیهِ عِندَ الحَوائِجِ وَ الشَّدائِدِ کُلُّ مَخلوقٍ عِندَ انقِطاعِ الرَّجاءِ مِن جَمیعِ مَن هُوَ دونَهُ ، وتَقَطُّعِ الأسبابِ مِن کُلِّ مَن سِواهُ(التوحید : 231/5)

امام على علیه السلام ـ در بیان معناى «اللّه » ـ : او کسى  است که هر مخلوقى ، به هنگام نیازها و سختى ها و قطع امید از همه چیزهاى دیگر و دست نداشتن به غیر او ، شیدایش مى شود .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام : اللّه ُ مَعْنَاهُ المَعْبُودُ الّذِی ألِهَ الخَلْقُ عَنْ دَرْکِ مَاهِیَّتِهِ والإحَاطَةِ بِکَیْفِیَّتِهِ(التوحید : 89/2)

امام باقر علیه السلام : اللّه به معناى معبودى است که  خلایق در رسیدن به چیستى او و احاطه بر چگونگى اش حیرانند.

الإمامُ الکاظم علیه السلام ـ فی مَعنَى «اللّه » ـ : اِستَولى عَلى ما دَقَّ وجَلَّ(الکافی : 1/115/3)

امام کاظم علیه السلام ـ در معناى «اللّه » ـ : بر هر چیز  کوچک و بزرگ ، چیره است .

الإمامُ الرِّضا علیه السلام : إنَّ فی تَسمِیَةِ اللّه ِ عزّ وجلّ الإِقرارُ بِرُبوبِیَّتِهِ وتَوحیدِهِ(عیون أخبار الرضا : 2/93/1)

امام رضا علیه السلام : در نامیدن خداوند عز و جل به اللّه  ، اقرار به ربوبیت و یگانى او نهفته است.

#الله=خدا#الله=معبود#تفسیر الله#معنای الله#الله در روایت#وجود الله#تفسیر الله در روایات#

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۳۵
علی کشاورز

رفیقِ همراه

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۶:۰۰ ب.ظ

قال امیرالمومنین علیه السلام:

 انّما سمّی الرّفیق رفیقا لانّه یرفقک علی صلاح دینک فمن اعانک علی صلاح دینک فهو الرّفیق الشّفیق

امام علی علیه السلام می فرمایند:

 جز این نیست که رفیق را رفیق گویند بخاطر آنکه همراهی کند و یاری رساند تو را در اصلاح دین تو، و اگر کسی تو را بر اصلاح دین و آیینت همراهی کرد او رفیق مهربان است

غررالحکم

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۰۰
علی کشاورز

شاید برای من اتفاق بیفتد

جمعه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۲ ق.ظ

امام علی علیه السلام می فرمایند:

 در شگفتم از کسی که او را به خیر و نیکی توصیف کنند و خود میداند که خیری در او نیست چگونه راضی و خوشنود شود (و آن را تکذیب نکند و شرمسار نگردد)

 عجبت لمن یوصف بالخیر الّذی یعلم أنّه لیس فیه کیف یرضی


غررالحکم

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۲۲
علی کشاورز

وحشتناکترین مکانهای انسان

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۰ ب.ظ

امام رضا علیه السلام فرمودند:


 وحشتناک ترین جاها برای انسانها سه جاست:


۱- موقعی که از مادر متولد می شوند و چشم به دنیا باز می‌کنند!


۲-زمانی که میمیرند و اهل برزخ را مشاهده میکند!


۳-زمانی که قیامت بر پا می شود و برای حساب از قبرها بر میخیزند و أحکام و مقرراتی و قضاوت هایی را می بینند که در دنیا ندیده بود!


(الخصال جلد۱ صحفه۱۰۷)

دوستان نظر بدید...کلمات کلیدی ؛ وحشتناکترین مکان ؛ مکان وحشتناک ؛وحشتناک ترین جاها ؛ وحشتناکترین مکان برای انسان ؛ حدیث ؛ مرگ ؛ تولد ؛ برزخ


۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۲۰
علی کشاورز